Rösträttsfrågan

Förbundet vill rikta sin uppmärksamhet på önskvärdheten av en sådan lösning på rösträttsfrågan, att därigenom betryggas alla samhällsklassers berättigade inflytande över riksdagen.

En sund inriktning, på min ära!

Köp aldrig oslaktad fisk!

Köp aldrig oslaktad fisk! Djurvännernas nya förenings styrelse ber att få rikta denna uppmaning till den fiskköpande allmänheten. Obestridligt är väl äfven, att ett stort djurplågeri bedrifves vid fångst och handel med fisk. När fisken upptagits ur sjön, dödas den i regeln icke, utan öfverlemnas åt ett långsamt ihjälpinande, fastän han lika väl som andra lefvande varelser känner smärta och plågor. Detta är ett grymt djurplågeri, som understödes af allmänheten, hvilken tyckes tro att fisken är bättre, när han har aldrig så litet lif i sig, än när han är död. Detta är emellertid en stor villfarelse, ty det är fullständigt konstateradt, att den slaktade fisken har större näringsvärde än den aftynande, döende eller själfdöda. Under sådana omständigheter synes det ligga i den fiskköpande allmänhetens dubbla intresse, att aldrig vika ifrån den regel, som innehålles i ofvanstående uppmaning.

In memoriam

Hr Evin Rude har, av för mig okänd anledning, gått bort. Jag saknar sedan länge hans kommentarer.

Jernvägsolycka

På jernvägen mellan Brüssel och Antwerpen har åter en förskräcklig olycka inträffat. Af ännu outredda orsaker krossades pä ena sidan en af vagnarna; de i densamma warande passagerarne kommo likväl undan mer eller mindre sårade. Men de andra vagnarne blefwo alldeles söndersplittrade och begrofwo under sina spillror de resande, af Hwllka flera blefwo dödade, och en ännu större mängd fördes halfdöda från stället med sönderbrutna armar och ben.

Jernvägar för bara död och olycka med sig. Och dessutom dålighetsliv.

Rämshyttans järnvägsstation

I den emellanåt eminenta diskussionsklubben Postvagnen har stationen varit på tapeten. Det borde vara straffbelagt att riva stationhus, åtminstone förfunktionalistiska sådana. Gubben vid Rämen är välunderättad i ämnet.

Kameralt uttal

Det svenska språkuttalet är sannerligen högst försåtminerat. Då jag f f g råkade ut för den vederhäftiga befattningen kamrer i skrift, uttalade jag densamme till en början efter mönster från kameror, tills man rättade mig.

Icke desto mindre är det sällan man har anledning att uttala detta ord nuförtiden, ens om man arbetar inom finansindustrin. Är kamrerarna ett utrotningshotat släkte, i motsats till civilingenjörer, vilken titel det tvärtom snarare verkar ha gått inflation i?

Försörjningsinrättning

Min brorson försöker med till buds stående medel inrätta sin försörjning. Det senaste försöket var att sätta igång med kräftodling, men det var visst inget framgångsrecept.

Gubbens K.H.

Mors ultima linea rerum est.

Kulinär kulturskandal – Kungstorgskaféet borta

Vid mitt senaste besök skulle jag förstås äta på Kungstorgskaféet, men det stod inte att återfinna. Jag vandrade fram och åter längs den bekanta fasaden, undrande över min eventuella senilitet, men inte minsta spår, inte ens någon hänvisningsskylt, Den hemska sanningen förefaller vara att ännu en institution har bitit i gräset.

DSC00093Skärmavbild 2016-01-30 kl. 20.22.02

”Liebling”? Ska det säljas könstjänster i byggnaden? Jag säger då det.

Vådan av att vara halmhattsbärare

Man kan råka ut för allt möjligt, till exempel vara föremål för ”Halmhattsupproret” i New York 1922, där ungdomsgäng i flera dagar attackerade halmhattsbärare.